Joomla! i WordPress protiv ostatka sveta

 In Blog

Da li je bolje izabrati CMS koji je “u širokoj upotebi” (open source), ili komercijalni, koji je proizvela neka kompanija (custom made CMS)?

CMS (sistemi) su programski proizvodi koji omogućavaju relativno brzo i jednostavno kreiranje internet prezentacija i malo kompleksnijih internet portala, ali i veoma jednostavno ažuriranje njihovog sadržaja. Iako tek u zadnje 2-3 godine dostižu odgovarajuću popularnost, ovakvi sistemi nisu nikakva novost. Inače, CMS je skraćenica od Content Management System, odnosno sistem za upravljanje sadržajem (web prezentacije).

Osim funkcionalnosti, zajedničko za sve ove sisteme je da su modularnog tipa, odnosno da za svaki od njih postoji niz komponenti kojima se može proširiti njihova funkcionalnost, kao što su foto-galerije, web shop sistemi, sistemi za komunikaciju sa posetiocima sajta, razne vrste kalendara, kursnih lista i slično. To je i jedan od najbitnijih faktora koji utiču na popularnost ovakvih sistema, tako da su popularniji oni koji imaju razvijen veći broj dodatnih komponenti.

Kao i kod većine programskih proizvoda današnjice, postoje CMS-ovi koju su Open Source (“besplatni”) i koji nisu Open Source (nisu “besplatni”).

Joomla!, WordPress ali i malo manje poznat Drupal spadaju u OPEN SOURCE sisteme (distribuiraju se po Open Source licenci). Izraz Open Source je nesretno i pogrešno preveden na naš jezik kao BESPLATAN SOFTVER. Open Source je softver otvorenog koda, što ne znači da je besplatan, već da je (između ostalog i) SLOBODAN, odnosno da vlasik tog softvera može slobodno da raspolaže sa njim (sa druge strane komercijalan softver ne smete da ustupite nekom drugom, ne smete da ga prodate, i slično, u zavisnosti od uslova koji su definisani u licenci).

Kada su Open Source sistemi u pitanju, na tržištu se iskristalisalo nekoliko različitih sistema ovog tipa, i danas su najpopularniji Joomla! i WordPress. U ovom tekstu neću vršiti poređenje ova dva sistema, za tu temu ću postaviti tekst neki drugi put. Isto tako, nije mi namera da favorizujem ni jedan CMS, već ću izneti dobre i “malo manje” dobre osobine CMS-a.

Treba ozbiljno uzeti u obzir činjenicu da su Open Source CMS-ovi u širokoj upotrebi. Programiski code ovakvih proizvoda je dostupan svima, i svako može da ga analizira i menja. Iz istog razloga, svaki dan nailazimo na informacije o novim “rupama” (sigurnosnim propustima) u ovim sistemima. Ali isto tako, nalazimo i “zakrpe” za njih.

Glavna prednost custom made CMS-a je da su te sisteme uradili programeri koji su plaćeni za svoj rad. Samim tim, takvi sistemi bi trebalo da su pisani “odgovornije”, dok su team manageri i project manageri pažljivo iskontrolisali programiski kod. I jednostavno, iza ovakvih proizvoda stoji “neko” ko je odgovoran za ceo projekat. To ne znači da ovakvi sistemi imaju manje “rupa”, već jednostavno da drugi ne znaju gde se one nalaze. Naravno, i za ovakve sisteme postoje zakrpe (popularno nazvani Service Pack-ovi, ili Patchevi).

Činjenica je, da komercijalni CMS-ovi nikada neće imati toliko velik broj korisnika koji će u praksi testirati sistem. I isto tako, nikada neće imati na raspolaganju toliko velik broj dodatnih komponenti i modula kao Open Source sistemi.

Kod komercijalnih sistema je korisno to što je na raspolaganju i tehnička podrška, često i po 24 sata dnevno. Mada je pitanje koliko je neophodna tehnička podrška, posebno ako ste dodatno razvijali CMS za svoje potrebe (ako licenca to dozvoljava). Kod Open Source CMS-ova možete da se oslonite na postavljanje pitanja na internet forumima (i da relativno brzo dobijete koristan odgovor).

Sa menadžerske strane, treba znati da ako koristite Open Source sistem, i ako želite da “zamenite” programera novim, daleko ćete lakše naći programera koji je upoznat sa radom u Joomla-i ili WordPress-u. Za klijenta kom izrađujete internet portal je više-manje sve jedno, jer je na njemu da samo unosi tekst svoje internet prezentacije.

Velik broj različitih resursa koje možete naći na internetu za open source CMS (sisteme), može pomoći programerima da lakše analiziraju probleme u radu CMS-a, i da utvrde da li je problem nastao usled grešaka u CMS-u, ili do nekih drugih faktora – problemi u radu servera kod provajdera, problemi u konekciji i slično. Takve incidentne situacije u praksi nisu ni najmanje retke.

Kada su takvi slučajevi u pitanju, prednost je definitivno na strani open-source aplikacija, pošto komercijalne, bez obzira na tehničku podršku 24/7/365 nikada ne mogu da daju dovoljno brze i adekvatne odgovore, i za takve aplikacije (i situacije) ne možete pronaći dovoljno velik broj informacija na inernetu.

I što je najgore, uvek dolazi do prebacivanja odgovornosti od onih koji su razvili sistem ka hosting provajderu i obrnuto.

Ukratko:

Open Source CMS (najčešće):

  • ne plaćate osnovni program, ali plaćate uslugu i održavanje
  • u širokoj su upotrebi
  • imaju daleko veći broj korisnika, koji u praksi testiraju sistem
  • velik broj programera i dizajnera (širok comunity)
  • u osnovi su besplatni, a samim tim je i krajnja cena povoljnija
  • lakše je naći programera i/ili dizajnera, i lako ćete imati sa kim da se posavetujete oko upotrebe i daljeg razvoja sistema

Komercijalni CMS (najčešće):

  • plaćate osnovni program, plaćate uslugu i održavanje
  • nisu “besplatni” – firme koje drže do svog renomea ne žele Open Source aplikacije
  • imate na raspolaganju tehničku podršku

 

Kao što sam na početku i rekao, ne želim da favorizujem ni jedan CMS. Zaključak bi bio da je sve stvar preferencije i politike poslovanja same firme koja želi svoj CMS. Definitivno da mnoge kompanije zbog svog renomea ne žele stvari koje su (pogrešno prevedene na naš jezik) besplatne. Ali sa druge strane, komercijalni CMS-ovi nikada nisu i nikada neće imati na raspolaganju toliko velik broj korisnika, programera i dizajnera,  i samim tim toliko širok spektar dodatnih modula i komponenti, niti ćete imati sa kim da se realno konsultujete u slučaju problema u radu.

 

           

Slika preuzeta sa http://www.everymantri.com/.a/6a00d83451b18a69e2011168c668a8970c-320wi

Recommended Posts

Leave a Comment