WordPress Multisite (network)

 In Blog

WordPress omogućava korisnicima da postave nekoliko različitih sajtova, oko i na bazi osnovnog WordPress sajta. Iako veoma korisna i zanimljiva, WordPress Multisite je posebna opcija WordPress CMS aplikacije, koja se ne sreće toliko često u praksi. Zbog toga nije loše razmotriti šta ona pruža svojim korisnicima.

wordpress-network

 

WordPress Multisite je poseban režim rada WordPress aplikacije koja omogućava kreiranje mreže sajtova (lakše rečeno nekoliko različitih sajtova) na bazi jedne osnovne instalacije WordPress-a. Dakle, sa jednom instalacijom WordPress-a možete imati potpuno nezavisne sajtove (na WordPress platformi, naravno) – koji koriste svoje nezavisne teme (templates), autore, tekstove, kategorije, kao i mogućnost upotrebe različitih plug-in-ova.

WordPress Multisite podržava dve različite postavke – svaki sajt koji je deo ovakvog network-a može biti instaliran na:

 1. posebnom pod-domenu (subdomain) – na primer
  • http://sajt1.primer.com
  • http://sajt2.primer.com
  • http://sajt3.primer.com
 2. posebnom pod-folderu – na primer:
  • http://primer.com/sajt1
  • http://primer.com/sajt2
  • http://primer.com/sajt3

Jedno od ograničenja je da je potrebno da se na početku postavke ovakve mreže sajtova odmah morate odlučiti za vrstu instalacije (da li kao poddomen ili podfolder).

 

Primena

Primer gde može da se koristi WordPress Multisite opcija je kada imate grupu članova kojima želite da omogućite da svako od njih ima zaseban website, ali i da Vi kao administrator imate kontrolu nad njima.

Mnoge državne institucije mogu da iskoriste ovakve sisteme, gde bi svaki od na primer Organa uprave mogli da imaju zasebnu Internet prezentaciju, sa mogućnošću centralnog upravljanja njima.

Primeri linkova ovakvih sajtova bi bili: uprava.primer.org, finansije.primer.org, zajednice.primer.org, i slični.

Slično bi i medijske kuće mogle da nađu primenu ovakvih sistema, gde bi svaki poseban sajt mogao da se koristi za odreženu grupu vesti odnosno informacija medijska kuća koje pruža.

Primeri linkova ovakvih sajtova bi bili: sport.primer.net, politika.primer.net, moda.primer.net, muzika.primer.net i slični.

Ipak, najbolji primer je za kreiranje različitih mikro-sajtova, gde svaki mikrosajt pokriva jednu usko specifičnu oblast kojom se bavi centralni sajt, i gde svaki od mikro-sajtova ima veliku količinu informacija koje želi da prikaže.

 

Gde nije preporučljivo koristiti WordPress Multisite

U slučaju da imate relatino manje korporativne sajtove, sa relativno malim brojem stranica, upotrebnom ovakvog sistema ćete nepotrebno zakomplikovati održavanje sajtova i informacija. Lako se može desiti da pojedini sajtovi budu retko održavani i da informacije na njima budu zastarele.

Iz istih razloga nije preporučljivo koristiti ovakve sisteme za lične blogove i prezentacije.

 

Šta razlikuje klasičan WordPress od WordPress Multisite?

Kao prvo, kod WordPress Multisite podtoji posebna vrsta korisnika Super Administrator. On ima pristup svakom sajtu na network-u, sa punom kontrolom nad njima.

Zatim, Network Admin je posebna sekcija WordPress Multisite-a, putem koje se regulišu podešavanja svakog sajta na mreži, posebno.

Teme (themes) i dodaci (plugins) takođe mogu da se podese da li da budu dostupni svim sajtovima na mreži ili ne.

Inače, WordPress podržava ovakve sisteme već nekoliko godina, s time da je u početku to bila posebna vrsta WordPress instalacije, pod imenom WordPress MU (MU – kao MultiUser). Od verzije 3.0, sve je integrisano u osnovnu WordPress instalaciju.

 

Literatura:

 • http://codex.wordpress.org/Create_A_Network
 • http://mashable.com/2012/07/26/beginner-guide-wordpress-multisite/
 • com/wordpress/wordpress-multisite-on-godaddy/200/
Recommended Posts

Leave a Comment

zlatna-pravila-knjiga