Kada je u pitanju dizajaniranje, razvoj i izrada internet prezentacija, uključujemo izradu:

 • korporativnih web prezentacija
 • namenskih web prezentacija
 • online prodavnica (web shop)
 • web prezentacija za organizacije
 • web prezentacija za pojedinačne projekte
 • optimizaciju internet prezentacija (SEO)
 • Facebook aplikacija
 • ličnih prezentacija
 • blogova
 • foruma
 • e-biltena.

Spremni smo da ponudimo unikatan i moderan web sajt, koji će doprineti vašem uspešnom poslovanju.

Web prezentacije razvijamo, prema dogovoru sa poručiocem, upotrebom CMS aplikacija kao što su WordPress, Drupa, Joomla, ili kodiranjem (HTML, PHP, JavaScript, jQuery, Bootstrap).

Takođe, nudimo kvalitetan SEO (Search Engine Optimisation, odnosno optimizaciju za internet pretraživače), uz potrebnu obuku i konsalting.

Zašto je sajtu potreban kvalitetan SEO?

Najveći broj poseta nakom sajtu (saobraćaj) svakako da obezbeđuju Internet pretraživači kao što su Google, Bing i Yahoo.

Svakako da socijalne mreže (social networks) mogu obezbediti povećanje broja poseta sajtu, Internet pretraživači su oni koji treba da privuku najveći broj “kvalitetnih”, odnosno “čistih” poseta.

Internet pretraživači su tu da obezbede ciljani saobraćaj (targeted traffic), odnosno da drugi pronađu to što nudite i čime se predstavljate.

Internet pretraživači su alat da to omoguće, da obezbede saobraćaj ka Vašem sajtu.

Ukratko: nije najvažnije da imate što veći broj poseta Vašem sajtu. Najvažnije je da do Vašeg sajta dođu oni kojima su potrebne usluge Vas i Vaše kompanije.