Programiranje, izrada i razvoj namenskog softvera

Dedicated software - za poslovne korisnike

LINUX ADMINISTRACIJA

CentOS, Fedora, SuSE, Ubuntu... Rešavanje incidentnih situacija, održavanje i preventiva

IT obuke, kursevi i konsalting

IT konsalting, obuke, kursevi, savetovanja, workshop-ovi - programiranje (PHP, Java, C#), Search Engine Optimization (SEO), Quality assurance (QA), testiranje softvera, Linux administracija i održavanje

Izrada Internet prezentacija

Upotrebom CMS aplikacija (Wordpress, Drupal, Joomla) ili kodiranjem (PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery)