Razvoj namenskog softvera

Za poslovne korisnike

LINUX ADMINISTRACIJA

CentOS, Fedora, SuSE, Ubuntu...

Obuka i konsalting

Konsalting, obuke, savetovanja, workshop-ovi...

Izrada Internet prezentacija

Upotrebom CMS aplikacija (Wordpress, Drupal, Joomla) ili kodiranjem (PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery)