Mi smo Falcon-Tech, IT agencija, iz Novog Sada u Srbiji.

Prvenstveno se bavimo razvojem namenskog poslovnog softvera, kako za web, tako i za Windows i Android. Administracija Linux-a, uz obuke i konsalting je takođe nešto čime se bavimo svakodnevno u našem radu.

Osnovani smo 2009. godine Od tada smo sarađivali sa kompanijama kako iz zemlje, tako i iz inostranstva, kao što su:

 • I&F Grupa, Beograd
 • Građevinska direkcija Srbije, Beograd
 • Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Albatross Ship Design, Novi Sad
 • RATEL, Beograd
 • PM Lucas, Kać
 • NIS, Novi Sad
 • Biblioteka Matice Srpske, Novi Sad
 • Todich Floral Design, London
 • TeamExpress, Novi Sad
 • NSexpressBg, Novi Sad
 • Logopedsko-defektološki centar Buzganović, Novi Sad i Beograd
 • Ninamedia, Novi Sad
 • Ninamedia, Ljubljana
 • Lemit, Novi Sad
 • Univerzitet u Novom Sadu
 • Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • PanMaxSol, Novi Sad
 • ModelArt arhitekti, Novi Sad
 • Smart DOO, Novi Sad
 • Računarska gimnazija Smart, Novi Sad
 • MasFerg Agro Mehanizacija, Novi Sad
 • AMI-NS, Novi Sad
 • Bevetti, Novi Sad
 • Pansport, Novi Sad
 • Berić, Satovi i nakit, Novi Sad

Učestvovali smo na međunarodnoj konferenciji E-trgovina, 2009. i 2010. godine, na kojoj smo prezentovali radove iz poslovanja u oblasti informacionih tehnologija. Takođe smo učestvovali na brojim međunarodnim konferencijama koje se bave oblastima proučavanja jonizujućih zračenja i njhovog dejstva u prirodi.

Na međunarodnoj konferenciji AFIN 2012 (The Fourth International Conference on Advances in Future Internet), održanoj 19-24 avgusta 2012. godine u Rimu, u Italiji, osvojili smo nagradu za najbolji rad, kojim je opisan projekat SEMONT, razvijan uz saradnju sa Katedrom za teorijsku elektrotehniku, Fakulteta tehničkih nauka, u Novom Sadu.

Slobodno nas kontaktirajte, bez obzira da li vam je potrebna naša usluga ili samo savet.