Shell i Bash prečice

 In Blog

Bash je jedan od Linux-ovih interfejsa za zadavanje komandi sistemu. Taj “interfejs za zadavanje komandi sistemu” se naziva Shell (školjka). Zapravo, većina programa koji se izvršavaju na Linux-u, zadaju komandu shell-u i preuzimaju ono što shell vraća kao odgovor.

Iako na prvi pogled komplikovan, shell je izuzetno koristan i zaista je jako važno da ga korisnici Linux-a što bolje upoznaju, jer se velik broj administratorskih poslova pouzdanije uradi preko shell-a.

Daćemo pregled nekoliko komandi koje možete upotrebiti dok koristite shell i tako ubrzati posao.

 1. Tab

Dopunjava komandnu liniju. Ako “ne javlja” ništa, pritisnite dva puta taster Tab, jer postoji više komandi kojima može da se “dopuni” komandna linija. Komandna linija će se dopuniti sa komandom ili da direktorijumom (kako god, shell će učiniti sve da pomogne)

 1. Ctrl + C

Prekida započeti proces u terminalu u kom radite.

 1. Ctrl + Z

Započeti proces (ili program) će “prebaciti” u background.

 1. Ctrl + D

Logout.

 1. Ctrl + L

Obrisaće sve sa ekrana terminala, i komandna linija će se “prebaciti” skroz na vrh ekrana, u prvi red. Pandam komandi clear.

 1. Ctrl + A

Pomera kursor na početak komandne linije. Možete upotrebiti i kombinaciju Ctrl+Home

 1. Ctrl + E

Pomera kursor na kraj komandne linije. Možete upotrebiti i kombinaciju Ctrl+End

 1. Ctrl + U

Briše sadržaj komandne linije kompletno sve do njenog početka.

 1. Ctrl + K

Briše sadržaj komandne linije kompletno sve do njenog kraja.

 1. Ctrl + W

Briše reč (ako možemo to tako da nazovemo) na kojoj se nalazi kurzor. Neko kaže kursor, a mi kurzor 🙂

 1. Ctrl + Y

Radi funkciju “paste“, označenog teksta. Taj “paste” možete da uradite i sa Shift+Insert ili čak klikom na srednje dugme miša kao i sa pritiskom oba dugmeta miša istovremeno. Ili bi bar trebalo, zavisi od hardvera i njegovog podešavanja.

 1. Ctrl + P

“Pozvaće” prethodnu komandu. Ali to isto možete da izvedete sa kursorom (ahm) na gore. Ili sa PageUp tasterom.

 1. Ctrl + N

“Pozvaće” narednu komandu ako je to izvodljivo (ako ste već čeprkali po history-u komandi). Ili PageDown. Ili kurzor (neka bude nerešeno) na dole.

 1. Ctrl + R

Pretraga po do sada izvršenim komandama – “uradite” Ctrl+R, i započnite kucanje komande.

 1. !komanda

Izvršava poslednju komandu koja započinje sa “komanda”, na primer ako ste uzvršili komandu mysql, upišite !mys i izvršiće se komanda mysql

 1. !!

Ponavlja prethodnu komandu. Mada mi više volimo da upotrebimo cursor “na gore” i da vidimo još jednom komandu kod je ne izvšimo.

Toliko za sada o nekim prečicama u bash-u, odnosno u komandnoj liniji. Možete nas kontaktirati ako imate predlog za još koju “zanimljivu” prečicu, pitanje ili predlog.

Recommended Posts
postgresql-logo