Kako se piše CV – The Europass Curriculum Vitae

 In Blog

Kako se piše i šta sve treba da sadrži CV.

Poželjno je da se CV piše u Europass formatu.

U pitanju je standard, koji je propisan 2002. godine. Cilj mu je da poveća tranasparentnost kvalifikacije kandidata prilikom konkurisanja za posao.

Predviđeno je da sadrži informacije sa opisom stečenog radnog iskustva, veština i obrazovanja, sa svom pratećom dokumentacijom.

Europass Curriculum Vitae je jedan od pet dokumenata, koji čine jednu celinu koja opisuje veštine i znanja kandidata. Ostali dokumenti su:

  • Language Passport
  • Europass Mobility
  • Certificate supplement
  • Diploma supplement

 

Preporučujemo da za obilje dodatnih informacija pogledate sledeći link:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp

Na istom linku takođe možete naći i sistem koji Vam može pomoći oko kreiranja CV-a, kao i primere CV-a na nekoliko svetskih jezika.

Slika preuzeta sa http://www.mapsofworld.com/images/world-countries-flags/european-union-flag.gif

Recommended Posts

Leave a Comment