0

Zlatna pravila kojih svaki programer treba da se pridržava

Ali ne samo programer već i project manager  🙂

0

Šta je Service Level Agreement – SLA

Service Level Agreement (ili skraćeno SLA) je deo ugovora (mada može da bude i poseban ugovor) u kom se definiše vrsta i nivo usluge između ponuđača usluge (prodavca, odnosno service provider-a) [...]

0

Malo o sigurnosti podataka

Da li ste znali da se u USA, izgubi i ukrade 12.000 (dvanaest hiljada) notebook računara NEDELJNO? I to samo na aerodromima. U proseku se po jedan notebook ukrade na svake 53 sekunde. Šteta koju [...]

0

Kako se piše CV – The Europass Curriculum Vitae

Kako se piše i šta sve treba da sadrži CV. Poželjno je da se CV piše u Europass formatu. U pitanju je standard, koji je propisan 2002. godine. Cilj mu je da poveća tranasparentnost kvalifikacije [...]