0

Joomla! i WordPress protiv ostatka sveta

Da li je bolje izabrati CMS koji je “u širokoj upotebi” (open source), ili komercijalni, koji je proizvela neka kompanija (custom made CMS)? CMS (sistemi) su programski proizvodi koji [...]