FAQ: Šta su poddomen (Subdomain), parkirani domen (Parked Domain), i add-on domen (add-on domain)?

 In Blog

Za domen svi znamo šta je, ali često nas pitaju za ove tri stvari. Svakako da je problem i što ne postoje adekvatni prevodi na naš i srodne jezike, pa je i njihovo tumačenje samim tim komplikovanije.

Dakle:

Subdomain, odnosno poddomen:

 • recimo da se vaš domen zove mojdomen.co.rs, i na njemu imate vašu internet prezentaciju (koja se u tom slučaju nalazi najverovatnije sa http://mojdomen.co.rs)
 • pored nje, želite da imate i blog, koji biste (najverovatnije) instalirali u poddirektorijum postojećeg web sajta, i kom biste u tom slučaju pristupali sa http://mojdomen.co.rs/blog
 • ali u slučaju da želite sa se blogu pristupa sa http://blog.mojdomen.co.rs, neophodno je da kreirate poddomen, blog, koji će biti poddomen postojećeg domena mojdomen.co.rs
 • otvaranje poddomena je u principu “sitno” podešavanje servera, i većina provajdera i hosting servisa (kao što je na primer naš) ne naplaćuje uslugu otvaranja poddomena, kao i da ne ograničava broj poddomena koje možete da imate.

 

Parked Domain, odnosno parkirani domen:

 • recimo da imate zakupljena dva domena, na primer mojdomen.co.rs i moj-drugi-domen.co.rs
 • i recimo da želite da http://moj-drugi-domen.co.rs “pokazuje” identičnu Internet prezentaciju kao i http://mojdomen.co.rs
 • u tom slučaju je neophodno da od vašeg hosting servisa zatražite omogućavanje ovakve usluge
 • pojedini hosting provajderi ne omogućavaju parkirane domene (naš nije među njima), tako da obratite pažnju kada birate hosting, u slučaju da vam je potrebna ovakva usluga.

 

I na kraju Add-On Domain:

 • recimo da imate zakupljena dva domena, na primer mojdomen.co.rs and moj-drugi-domen.co.rs
 • i recimo da želite da http://moj-drugi-domen.co.rs sadrži potpuno nezavisnu Internet prezentaciju u odnosu na onu koju prikazuje http://mojdomen.co.rs
 • u tom slučaju je neophodno da vaš hosting servis obezbeđuje uslugu add-on domena
 • takođe pojedini hosting provajderi ne omogućavaju add-on domene (naš nije među njima), tako da obratite pažnju kada birate hosting, u slučaju da vam je potrebna ovakva usluga
 • u ovom slučaju, zauzeće prostora koji možete da koristite na serveru se sabira, tako da možete da imate više internet prezentacija upotrebom više add-on domain-a, ali sve one zajedno mogu da zauzimaju onoliko prostora na serveru koliko omogućava vaš hosting servis.

 

Recent Posts