Koliko su kvalitetni sistemi za pretraživanje Interneta

 In Blog

Prema istraživanju koje je početkom januara sproveo Rasmussen Reports, i koje je obuhvatilo 740 punoletnih Amerikanaca (građana USA), 89% ispitanika smatra da sistemi za pretraživanje Interneta kvalitetno radi svoj posao, ali se 70% žali i na sve veće dobijanje nepotrebnih rezultata.

Istraživanje je sprovedeno po pitanju koliko su korisnici Interneta zadovoljni uslugama sistema za pretraživanje Interneta, koje dobijaju od sistema namenjenim za tu svrhu. Ispitanici su koristili najpopularnije sisteme za pretraživanje (Yahoo!, Google, Bing) i dobijeni su sledeći rezultati:

Generalna ocena usluga Internet pretraživača:

 • 47% – Odlična
 • 42% – Dobra
 • 10% – Loša
 • 0-1% – Nedovoljna
 • 1% – Nije sigurno koji bi dali odgovor

Da li uvek koristite isti sistem za pretragu interneta:

 • 78% – Da
 • 19% – Ne
 • 3% – Nije sigurno koji bi dali odgovor

Na pitanje da li ispitanici ne mogu da dođu do odgovarajućih informaicija, ili dobijaju previše informacija, dobijeni su sledeći rezutati:

 • 70% – Smatra da dobija neodgovarajuće podatake
 • 13% – Ne može da pronađe tražene informacije
 • 18% – Nije sigurno koji bi dali odgovor

Naravno, na tapetu je bio i Google. Na pitanje da li su rezultati koje daje Google bili neodgovarajući u odnosu na ranije, dobijeni su sledeći rezultati:

 • 43.8% – Smatra da je tako, ali je po njima Google još uvek najbolji način da bi se došlo do željenih rezultata prilikom pretrage
 • 33.8% – U potpunosti. Ne može da se živi od spamera i sličnih.
 • 11.2% – Ne uočava razliku u kvalitetu pretaga na Google-u u odnosu na ranije
 • 7.1% – Ne uočava razliku u smislu da bi uticalo na kvalitet pretrage
 • 3.6% – Ne, i čak šta vise rezultati pretrage su kvalitetniji nego ranije
 • 0.6% – Neki drugi odgovor.

Podaci su preuzeti sa linka http://searchengineland.com/89-find-search-engines-do-good-job-but-noise-is-issue-61064, na kom takođe možete pronaći i više informacija o ovom istraživanju.

Recent Posts

Leave a Comment

domen-poddomen-parkirani-domen