2

FAQ: Šta su poddomen (Subdomain), parkirani domen (Parked Domain), i add-on domen (add-on domain)?

Za domen svi znamo šta je, ali često nas pitaju za ove tri stvari. Svakako da je problem i što ne postoje adekvatni prevodi na naš i srodne jezike, pa je i njihovo tumačenje samim tim komplikovanije.