Web tredndovi za mesec april 2011. kako u svetu, tako i u Srbiji

 In Blog

Po statistikama koje pruža StatCounter, najveći broj novih korisnika u poslednjih malo više od mesec dana, stekao je Chrome 11.0, sa rastom od čak više od 14%. Sa druge strane, Chrome 10, “izgubio” je sličan broj korisnika -13.35%. Isto tako, rast broja svojih korisnika ima i Firefox 4, sa 4.69%, ali i sličan pad ima FF 3.6, odnosno 4.68%.

Naravno, to ne znači da ih korisnici interneta više ne upotrebljavaju, već jednostavno da su oni svoje browser-e upgrade-ovali na novije verzije.

Internet Explorer 9 je doživeo je blag rast, od 1,63%. Pad broja korisnka imaju IE 8.0, IE 7.0, IE 6.0, od ukupno 2.08%.

Broj korisnika manje popularnih browsera, kao što su Opera i Apple Safari, se održava na više-manje identičnom nivou, uz napomenu da je broj korisnika Opera-e manji od 2%.

U sledećoj tabeli imamo procentualni prikaz broja korisnika najpopularnijih browser-a, u zavisnosti od verzije.

2011-04 2011-05 Razlika [%]
IE 9.0 2.32 3.95 1.63
IE 8.0 30.24 29.58 -0.66
IE 7.0 7.82 6.59 -1.23
IE 6.0 4.14 3.95 -0.19
Firefox 4.0 7.59 12.28 4.69
Firefox 3.6 18.91 14.23 -4.68
Firefox 3.5 1.99 1.79 -0.2
Firefox 3.0 0.96 0.91 -0.05
Chrome 12.0 0.19 0.26 0.07
Chrome 11.0 0.68 14.88 14.2
Chrome 10.0 16.03 2.68 -13.35
Chrome 9.0 0.36 0.25 -0.11
Chrome 8.0 0.29 0.25 -0.04
Chrome 6.0 0.2 0.19 -0.01
Safari 5.0 3.83 3.75 -0.08
Safari 4.1 0.21 0.2 -0.01
Safari 4.0 0.39 0.35 -0.04
Safari iPad 0.53 0.57 0.04
Opera 11.1 0.66 1.31 0.65
Opera 11.0 0.89 0.22 -0.67
Ostali 1.76 1.8 0.04

 

Na sledećoj slici vidimo grafički prikaz korisnika najpopularnijih browser-a u svetu.

StatCounter - verzija browsera - 201104-201105

 

Ako posmatramo samo vrstu browsera, odnosno ako zanemarimo verziju, Internet Explorer ima blagi pad korisnika, sa 44.52% na 44.09%, takođe i Firefox, sa 29.67% na 29.42%. Broj korisnika browser-a Chrome se povećao, sa 18.29% na 19.05%.

Blagi pad takođe imaju i Safari (sa 5.04% na 4.96%), kao i Opera (1.91% na 1.86%).

Sve je to ilustrovano sledećim grafikonom:

StatCounter - browser - 201104-201105

 

Zanimljivo je da korisnici interneta u Srbiji, pod uslovom da zanemarimo verziju, najviše koriste Firefox, i to 43.19%, zatim Chrome 31.06%, dok Internet Explorer samo 16.55%.

Na sledećem grafikonu vidimo tačan prikaz “zastupljenosti” web browsera, Mozilla Firefox-a, Google Chrome-a, Microsoft Internet Explorer-a, Opera-e, i Safari-a:

StatCounter - browser - RS - 201104-201105

 

Ako u razmatranje uključimo i verzije browsera, najomiljeniji sa 25.38% je Google Chrome.

Na grafikonu je prikazana zastupljenost browser-a, i to u Srbiji, u predhodnih malo više od mesec dana, pri čemu je uzeta u obzir i verzija browser-a.

StatCounter - browser version - RS - 201104-201105

 

Izvor rezultata, kao i kreiranje grafikona – http://gs.statcounter.com/

 

Recommended Posts

Leave a Comment

domen-poddomen-parkirani-domen