Računarska Gimnazija Smart, Novi SadTeamExpress, Novi Sad