Bevetti doo, Novi SadFakultet tehničkih nauka, Novi Sad