Šta je jQuery?

 In Blog

jQuery je posebna vrsta JavaScript biblioteke, razvijene sa namenom da bude nadogradnja osnovnog JavaScript-a. jQuery pojednostavljuje njegovu sintaksu i omogućava bolju interakciju između JavaScript-a i drugih programskih jezika namenjenih razvoju Internet aplikacija.

Isto tako, jQuery obezbeđuje jednostavniji pristup DOM-u (Document Object Model), što omogućava kreiranje animacija kao i dinamičkih AJAX web segmenata, daleko jednostavnije nego što bi se to radilo uporebom klasičnog JavaScript-a.

Moramo napomenuti da je jQuery ipak najpopularnija JavaScript biblioteka koju danas možemo sresti na tržištu. Ali, osim jQuery biblioteke, možemo ukazati i na Prototype, Ext Core, moo.fx i Yahoo! YUI, sa sličnom funkcionalnošću i načinom rada.

Upotrebom AJAX funkcionalnosti jQuery biblioteke, moguće je kreiranje Internet aplikacija koje se u mnogo čemu ponašaju kao klasične Windows Desktop aplikacije (Windows GUI). Naime, kod klasičnih web apliakcija, za promenu samo jednog detalja na ekranskoj web formi, neophodno je učitavanje kompletne stranice sa svim podacima na njoj. Sa ovakvom tehnologijom, ovaj problem se rešava, što takođe dovodi do daleko bržeg izvršavanja aplikacija. Isto tako, dobija se i na atraktivnosti aplikacije.

Za upotrebu jQuery potrebno je kreirati referencu ka samo jednom fajlu, koji se može pronaći na oficijalnom sajtu jQuery-a, http://jquery.com/.

Prednosti upotrebe jQuery-a:

 1. ponaša se (relativno) slično u različitim browser-ima,
 2. (relativna) jednostavnost upotrebe,
 3. velik broj dodatnih biblioteka i ekstenzija,
 4. velik broj korisnika i developera,
 5. opširna dokumentacija različitih autora,
 6. podrška za AJAX.

Nedostaci:

 1. neophodnost stalnog učitavanja jQuery biblioteke. Ovaj problem donekle može da se reši upotrebom kompresovane verzije, kao i omogućavanjem cache-ovanja n anivou web servera. Ali i pored toga, neophodno je učitati jQuery biblioteku prilikom prvog učitavanja web stranice.

Od alata koji su potrebni za razvoj aplikacija koje koriste jQuery potrebni su sledeći:

 1. Firefox ili Chrome web browser,
 2. U slučaju da ćete koristiti Firefox, neophodna je instalirana Firebug ekstenzija. Chrome ima integrisan Firebug,
 3. Tekst editor, kao što su Notepad++ ili PsPad,
 4. Lokalni web server. Najbolje je instalirati XAMPP ili WAMP paket u slučaju da se razvoj vrši na Windows platformi.

Recommended Posts

Leave a Comment

google-wallet-slikajpg-png-gif-formati-slika