Razlika između GIF, JPG i PNG formata slika

 In Blog

… i njihova primena na Internet sajtovima.

Na Internet sajtovima najčešće korsitimo formate:

  • GIF (Graphics Interchange Format)
  • JPG (JPEG, Joint Photographic Experts Group)
  • PNG (Portable Network Graphics)

GIF (Graphics Interchange Format)

Fajl, odnosno slika tipa GIF (što je inače skraćenica za Graphics Interchange Format), može da sadrži najviše 256 boja. Za moderne Internet sajove to je veliko ograničenje. Sa druge strane, GIF slika može da bude transparentna (slično kao PNG), kao i animirana (što ne može da bude ni jedan od preostalih formata koji se spominju u ovom tekstu).

Zato je GIF poželjno koristiti kada su vam potrebne slike sa relativno malo boja bez finih nijansi, kao što su na primer grafikoni.

Inače, animaciju ne-GIF slike je moguće uraditi i upotrebom Adobe Flash tehnologije, koja nije podržana od strane iPhone i iPad mobilnih uređaja. Isto tako, sada je popularna upotreba AJAX i posebno jQuery tehnologije, kao i HTML 5 tehnologije za kreiranje animacija, koje su podržane i od strane svih vrsta mobilnih (Smart) telefona i uređaja, ali važno je razumeti da u tom slučaju ne pravite animiranu sliku, već se na poseban način ili slika kombinuje, ili se sa navedenim tehnologijama vrše razne akcije na slikama.

Takođe, napomenućemo da je Adobe nedavno odustao od daljeg razvoja Flash tehnologije za mobilne uređaje.

 

JPG (JPEG, Joint Photographic Experts Group)

JPG odnosno JPEG je skraćenica za Joint Photographic Experts Group, autore ovog formata. Omogućava prikaz preko 16 miliona boja. Posebna pogodnost ovog formata je da omogućava kompresovanje veličine fajla, uz naravno ekvivalentan gubitak kvaliteta. Preporuka je da se ne kompresuje na više od 60%, da bi se zadržao kvalitet slike. Ovaj format se koristi praktično za sve fotografije na koje nailazite na Internet sajtovima.

 

PNG (Portable Network Graphics)

Veoma popularan tip fajla na slikama koje se koriste na Internetu, iako dugo nije bio podržan u potpunosti od strane pojedinih Web browsera.

Nastao je u želji da se pronađe alternativa GIF-u. Dobra osobina PNG tipova slika je da fajlovi mogu biti 5 do 25% manje veličine nego identični GIF-ovi. Isto tako, PNG omogućava transparentnost, i isto tako omogućava regulisanje nivoa transparentnosti (osobina opacity), ali za razliku od GIF-a, PNG slike ne mogu biti animirane.

PNG slike se ne koriste za prikazivanje fotografija, jer će slika biti nekoilko puta veća od identične u JPG/JPEG formatu.

Transparentnost slika u PNG formatu u osnovi ne podržava Internet Explorer 6, ali njega naravno više ne koristite(http://bit.ly/zaUGEa).

Recommended Posts
google-logo