Šta je Google AdWords

 In Blog

AdWords je sistem razvijen i podržan od strane Google-a, koji omogućava postavljanje reklama na stranice sa rezultatima nakon postavljene pretrage na Google-u. Reklame koje se prikazuju su u sprezi sa pojmom koji je tražen prilikom pretrage.

Oglašivač plaća odgovarajući (ugovoren) iznos za svaki klik na neku od prikazanih reklama.

To je takozvano Pay-per-Click reklamiranje (Pay-per-Click advertising).

Da bi se prikazivale reklame, neophodno je da oglašivač kreira kampanju. Prilikom postavljanja (kreiranja) svoje AdWords kampanje, oglašivač odlučuje za koje će se ključne reči prikazivati njegova reklama. Isto tako, oglašivač sam određuje iznos koji plaća za svaki klik na reklamu koju postavlja. U zavisnosti od svega ovoga, kao i od definisanja istih opcija od strane drugih oglašivača, zavisiće i prikazivanje kao i pozicija oglasa na stranicama prilikom pretrage na Google-u u odnosu na druge oglase.

Takođe, moguće je definisati i dodatne osobine za prikazane reklame – period prikazivanja, geografsku lokaciju za koje će se prikazivati reklame kao i druge.

Sam oglas koji se prikazuje mora da zadovolji još neke uslove:

  1. Naslov oglasa (headline) može biti dugačak najviše 25 karaktera,
  2. Tekst oglasa može da ima do 2 reda teksta, gde svaki red može da ima do 35 karaktera,
  3. Neophodno je naravno i definisati stranicu (URL) koja će se prikazati nakon klika.

Kada pogledate stranicu sa rezultatima pretrage, na kojoj se prikazuju AdWords kampanje, uočićete dve stvari:

  1. Pri vrhu, iznad opštih rezultata pretrage (generic results), nalaze se reklame koje sa Google-u najveći profit (što znači da imaju najbolji prosek po pitanju broja klikova i uloženog novca za svaki klik na reklamu).
  2. Na desnoj strani ekrana nalaze se ostale AdWords reklame.

 

Sa jedne strane je dobro, ali sa druge strane i ne – u slučaju prikazivanja reklame na kojoj nije bilo klikova oglašivač ne plaća ništa, sve do prvog klika.

google-adwords

Recommended Posts
google-logo