• Dizajn i izrada logotipa, uz definisanje grafičkih standarda
  • Flayeri i brošure
  • Vizit-karte
  • Vizualni identitet
  • PowerPoint prezentacije
  • Grafička priprema zaštampu
  • Baneri