0

Zlatna pravila kojih svaki programer treba da se pridržava

Ali ne samo programer već i project manager  🙂