Namenski web softver za organizaciju konferencija i skupova, sa online plaćanjem

Komitent: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad i Departman za Energetsku elektroniku
Vrsta usluge: namenski softver
Upotrebljene tehnologije: PHP, CakePHP
Relizovano: od 2011.

Sistem na čijem razvoju radimo od 2011. godine.

U pitanju je skup aplikacija koje omogućavaju organizovanje svih vrsta naučnih konferencija.

U sebe obuhvata nekoliko različitih aplikacija:

  1. Administratorsku – za organizovanje same konferencije. Sa njom, organizatori konferencije prate odvijanje konferencije, prate recenziju radova, i imaju uvid u najrazličitije statistike konferencije.
  2. Korisničku – učesnici (participanti) konferencije postavljaju svoje radove i imaju uvid u status rada. Takođe, imaju mogućnost i online plaćanja svog učešća na konferenciji
  3. Recezentsku – putem koje recezenti vrše recenziranje radova
  4. Media aplikaciju putem koje se kreira prateći potreban materijal za učesnike konferencije.

Putem ovog sistema, do sada je organizovano preko 20 različitih naučnih konferencija.

Ovo je prvi softver na FTN-u, koji je omogućio plaćanje participacije putem interneta.