Namenski web softveremf-ratel

Komitent: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Referentni link: http://emf.ratel.rs/
Vrsta usluge: namenski softver
Upotrebljene tehnologije: PHP, CakePHP
Relizovano: od 2017.

Projekat u kom učestvujemo kao ravnopravan partner Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.

Cilj ispitivanja i merenja nivoa elektro-magnetnih polja (EM polja) je uvid u njihov uticaj na ljudski organizam.

Namenske aplikacije koje smo razvili za potrebe projekta su bazirane na PHP razvojnom okruženju CakePHP 2 i JavaScript bibliotekom jQuery 2, kao i sa CSS bibliotekom Bootstrap.

Baza podataka je prilagođena i funkcionalnostima za eksport podataka, u okviru inicijative Portala otvorenih podataka javnih ustanova Republike Srbije.

Pored osnovnog smeštanja podataka i mernih rezultata, u okviru modela baze podataka je omogućeno smeštanje neophodnih informacija za procenu izloženosti opšte populacije, kao i različite statističke analize, koje se sprovode u okviru administratorskog dela sistema.

Takođe, razvijene su i parserske funkcije koje obrađuju binarne fajlove sa prikupljenim mernim rezultatima.

Rezultati se prikazuju u tabelarnim formatima, kao i u obilku grafikona. Za olakšanje pretrage koristi se sistem Google Maps.