Online HR (Human resources) namenski razvijen softver

careersKomitent: Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta, Novi Sad
Referentni link: http://www.razvojkarijere.uns.ac.rs/
Vrsta usluge: namenski softver, internet prezenacija, Linux administracija
Upotrebljene tehnologije: PHP, CakePHP, Joomla
Relizovano: 2014

 

Sistem razvijen za Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Novom Sadu.

U pitanju je HR (Human resources) sistem, odnosno sistem za menadžment ljudskih resursa.

Namenski razvijen softverski sistem omogućava selekciju kandidata, uglavnom studenata za programe prakse i zaposlenja.

Selekcija se vrši na osnovu pitanja na koje kandidati treba da odgovore, a koja se odnose na njihovo obrazovanje, edukaciju, veštine i drugo. Na osnovu datih odgovora, sistem boduje kandidate i ukazuje na kvalitetnije kandidate koji mogu biti primljeni ili pozvani na dalje intervjue.

Kroz ovaj sistem i same kompanije imaju mogućnost postavljanja svojih oglasa za posao i prakse.